HOTEL ARKADA
Naselje Helios 8,
Recepcija:
00385 21 306 303
Prodaja:
Tel.: 00385 21 765 866
fax. 00385 21 765 128

HOTEL LAVANDA
Naselje Helios 6,
Recepcija:
00385 21 306 330
Prodaja:
Tel.: 00385 21 765 866
fax. 00385 21 765 128

APARTMANI TRIM I HELIOS
Naselje Helios 1,
Recepcija:
00385 21 765 019
Prodaja:
Tel.: 00385 21 765 866
fax. 00385 21 765 128

BUNGALOVI JURJEVAC
Njiva bb,
Recepcija:
00385 21 765 843
Prodaja:
Tel.: 00385 21 765 866
fax. 00385 21 765 128


Ispravak poziva na GS - 26.11. Obrazac prijave GS 2019 nacrt Obrazac prijave punomoćnika GS 2019 nacrt Poziv ua glavnu skupštinu Helios Faros d.d. 9.10 FINAL

Stranica u izradi / Website under construction